Processtöd

Vi erbjuder såväl offentliga, privata som ideella verksamheter processtöd i framarbetandet av rutiner för hanteringen av skyddade personuppgifter.

I stödet ingår bl.a. följande;

  • Kartläggning av aktuella rutiner
  • Analys och åtgärdsförslag
  • Uppföljning

Vill du veta mer så kontakta oss gärna.