Kontakt

Cicki Malmström

Cicki har arbetat inom Skatteverket i närmare 30 år och då bland annat med folkbokföringsfrågor och frågor rörande skyddade personuppgifter. Cicki  har en bred erfarenhet av handläggning och hantering av skyddade personuppgifter inom såväl offentliga, privata som ideella verksamheter.

Cicki: 0703-600 112, info@registerskydd.se

Lasse Mattila

Lasse är socionom och har sin yrkesbakgrund inom både socialtjänsten och som skolkurator. Lasse har över 25 års erfarenhet av arbete med utsatta barn och ungdomar samt som handledare och föreläsare. Lasse har även skrivit böckerna Att förebygga livslångt utanförskap (2012) och Att bygga bärande relationer (2015).

Lasse: 0708-22 79 95,  info@registerskydd.se

Registerskydd Sverige AB
Box 797
451 26 Uddevalla
info@registerskydd.se
Org.nr. 559069-2207