Skyddade personuppgifter

Skyddad identitet, skyddad id, skyddad adress. Det är några av benämningarna på skyddade personuppgifter.

Över 31 000 personer lever med skyddade personuppgifter i Sverige idag. Detta bland annat som följd av hot, förföljelse eller andra trakasserier.

Att hantera skyddade personuppgifter kan vara en utmanande uppgift. Alla som hanterar personuppgifter i sin verksamhet har ett ansvar för att ha behövlig kunskap och fungerande rutiner för en säker hantering av skyddade personuppgifter.

Vi utbildar såväl offentliga, privata som ideella aktörer i hanteringen av skyddade personuppgifter. Detta för att öka och utveckla säkerheten i både verksamheterna och i samhället för de som av olika anledningar är i behov av skyddade personuppgifter.

Vill du delta i en utbildning? Läs mer om våra utbildningar >>

Följ oss på Facebook.

flicka

Vi har utbildat medarbetare från 281 av Sveriges 290 kommuner, samtliga regioner samt ett flertal statliga myndigheter.

Sagt om utbildningarna

”En oerhört givande och välplanerad utbildning med människan i centrum! Tveklöst en av de bästa jag deltagit i!”

”Väldigt intressant att lyssna på! Jag har arbetat inom vården i nästan 30 år och den här utbildningen skulle ALLA få. Väckte många tankar och jag fick fler aha-upplevelser.”

”Det var en ytterst givande utbildning! Föredömlig i alla avseenden. Pedagogiskt upplagd och väl genomförd. Jag lärde mig oerhört mycket på kort tid och fick svar på mina frågor. Jag kommer att ha stor nytta av mina nya kunskaper i mitt arbete.”