Skyddade personuppgifter

Över 26 000 personer lever med skyddade personuppgifter i Sverige idag. Detta bland annat som följd av hot, förföljelse eller andra trakasserier. Alla som hanterar personuppgifter i sin verksamhet har ett ansvar för att ha behövlig kunskap och fungerande rutiner för hur personuppgifter ska hanteras i verksamheten.

Vi utbildar såväl offentliga, privata som ideella aktörer i hantering av skyddade personuppgifter. Detta för att öka och utveckla säkerheten i både verksamheterna och i samhället för de som av olika anledningar är i behov av skyddade personuppgifter.

Följ oss på Facebook.

flicka