Skyddade personuppgifter

Skyddad identitet, skyddad id, skyddad adress. Det är några av benämningarna på skyddade personuppgifter.

Närmare 27 000 personer lever med skyddade personuppgifter i Sverige idag. Detta bland annat som följd av hot, förföljelse eller andra trakasserier.

Att hantera skyddade personuppgifter kan vara en utmanande uppgift. Alla som hanterar personuppgifter i sin verksamhet har ett ansvar för att ha behövlig kunskap och fungerande rutiner för en säker hantering av skyddade personuppgifter.

Vi utbildar såväl offentliga, privata som ideella aktörer i hanteringen av skyddade personuppgifter. Detta för att öka och utveckla säkerheten i både verksamheterna och i samhället för de som av olika anledningar är i behov av skyddade personuppgifter.

Vill du delta i en utbildning? Läs mer om våra utbildningar >>

Följ oss på Facebook.

flicka