Cicki Malmström

Cicki har arbetat inom Skatteverket i närmare 30 år, bl.a. med folkbokföringsfrågor och frågor rörande skyddade personuppgifter, och har en bred erfarenhet av handläggning och hantering av skyddade personuppgifter inom såväl offentliga, privata och ideella verksamheter.

Cicki: 0706-90 20 70, info@registerskydd.se

Elisabeth Flodin

Elisabeth har själv levt med skyddade personuppgifter i 10 års tid. Med en bred erfarenhet av arbete inom både privat och ideell sektor, lever Elisabeth idag för att hjälpa andra i utsatta livssituationer.

Elisabeth: 073-800 07 46, info@registerskydd.se

Lasse Mattila

Lasse är socionom och har sin yrkesbakgrund inom både socialtjänsten och som skolkurator. Lasse har över 20 års erfarenhet av arbetet med utsatta barn och ungdomar samt som handledare och föreläsare. Lasse har även skrivit böckerna Att förebygga livslångt utanförskap (2012) och Att bygga bärande relationer (2015).

Lasse: 0708-22 79 95,  info@registerskydd.se

Registerskydd Sverige AB
Box 797, 451 26 Uddevalla
info@registerskydd.se
Org.nr. 559069-2207